نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی علل افزایش سطح ایستایی در منطقه بهبهان(مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان -بهبهان)

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 74-79

رامین کرمی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس