نویسنده = ���������������� �������� ��������
زمین‌دماسنجی پهنه‌های اسکارنی درکانسار آهن خسروآباد، شمال‌خاور سنقر

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 90-111

10.22055/aag.2021.34687.2155

حامد ابراهیمی فرد؛ بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی