نویسنده = ������������������ ��������
مقایسه روش‌های مختلف ترکیبی در استفاده همزمان از توانایی چهارچوب‌های عملی برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان‌ها

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 252-270

10.22055/aag.2020.31643.2057

عطا الله ندیری؛ زینب عبداللهی؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ زهرا صدقی؛ سینا صادق فام