نویسنده = ������ ������������ ����������
تحلیل لرزه زمین ساخت و خطر زلزله در محدوده شهرهای دزفول و شوش

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 272-283

10.22055/aag.2019.28986.1963

عباس چرچی؛ سید ساجدالدین موسوی؛ بهزاد شاه آبادی