نویسنده = محمدامین جعفری
پتانسیل‌یابی و بررسی ژئوشیمیایی مناطق امیدبخش کرومیت در شمال‌شرق شاهرود؛ کمربند فلززایی جٌغٌتای-سبزوار

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 517-536

10.22055/aag.2022.41587.2309

محمدامین جعفری؛ حامد کاچار؛ علی زینالی؛ مجید فخری؛ حکمت اله محمدخانلو؛ علیرضا زراسوندی


بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی در شناسایی خطر لرزه ای، مطالعه موردی: استان خوزستان

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 925-941

10.22055/aag.2021.35063.2165

محمدامین جعفری؛ احد نظرپور؛ عباس چرچی؛ رسول مومبنی صالحی