نویسنده = ���������� ������ ���������� ����������
پهنه‌بندی ساختاری رشته کوه‌های ارسباران در شمال فلات آذربایجان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-82

10.22055/aag.2019.23794.1784

نرجس غضنفری؛ بهزاد زمانی قره چمنی؛ فاطمه مصباحی