نویسنده = ���������� ����������
کانی‌‏شناسی، زمین‌شیمی و منشاء نهشته بوکسیت قارخوتلو، جنوب ‌باختر زنجان

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 424-451

10.22055/aag.2021.36773.2210

فرزانه نوری ناو؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری؛ افشین زهدی


کانسار مس حمزه‌لو: کانه زایی مس با میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی، شمال باختر زنجان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 480-497

10.22055/aag.2020.29873.1999

آیسان قاسملو؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری؛ افشین زهدی