نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
شبیه‌سازی و پیش بینی فرایند زهکشی در محیط آبرفتی و سازند سخت پیت روباز معدن سنگ آهن گل‌گهر

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 26-37

10.22055/aag.2017.13227

رضا جهانشاهی؛ الهام راوند؛ ناصر اسدی؛ سپیده مالی؛ سید محمد حسینی سبزواری