نویسنده = ������������������ ������
پراکندگی و آلودگی یون‌ها و عناصر فرعی در منابع آب دشت ساردوئیه، استان کرمان

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 238-258

10.22055/aag.2021.36203.2189

نزهت محمودی نژاد؛ رضا جهانشاهی؛ سپیده مالی


شبیه‌سازی و پیش بینی فرایند زهکشی در محیط آبرفتی و سازند سخت پیت روباز معدن سنگ آهن گل‌گهر

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 26-37

10.22055/aag.2017.13227

رضا جهانشاهی؛ الهام راوند؛ ناصر اسدی؛ سپیده مالی؛ سید محمد حسینی سبزواری