نویسنده = سید ساجدین موسوی
ارزیابی منشا زمین شناسی و پراکنش ژئوشیمیایی فلزات سنگین در رسوبات چشمه های شورابه ای استان خوزستان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 349-364

10.22055/aag.2020.35770.2182

محسن رضایی؛ علیرضا زراسوندی؛ علی اژدری؛ سید ساجدین موسوی؛ مجید حیدری؛ نادیا عزیزی


تحلیل لرزه زمین ساخت و خطر زلزله در محدوده شهرهای دزفول و شوش

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 272-283

10.22055/aag.2019.28986.1963

عباس چرچی؛ سید ساجدالدین موسوی؛ بهزاد شاه آبادی


مسیریابی بهینه آزادراه پل زال-خرم آباد با استفاده ازسنجش از دور و GIS و ملاحظات زیست محیطی

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 284-299

10.22055/aag.2019.28145.1920

کاظم رنگزن؛ سید ساجدین موسوی؛ عظیم صابری؛ سهیلناز درویشی