نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی خطر احتمالی فرونشست و کارست‌زایی بر خط لوله اتیلن غرب حدفاصل میاندوآب به پتروشیمی تبریز

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 89-99

10.22055/aag.2016.12711

عبدالرضا واعظی؛ زینب احمدزاده؛ محمد حسنپور صدقی؛ اسماعیل فاتحی فر