نویسنده = ������������ ����������
تأثیر دگرشکلی بر کانسار آهن قادرآباد، جنوب شرق مهاباد

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 71-77

سعادت قادری؛ بهزاد حاج علیلو؛ محسن موذن