نویسنده = �������������� ������������
مدل‌سازی سه بعدی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش‌های زمین‌آماری در یکی از میادین گازی درخلیج فارس

دوره 3، شماره 3، مهر 1392، صفحه 20-30

کیومرث پیامنی؛ علی کدخدایی؛ بهاء الدین حمدی؛ محمد حسنی گیو؛ آوا رشیدی