نویسنده = �������������� �������������� ������������
ارزیابی ویژگی‌های مورفوتکتونیک رودخانه زاینده‌رود در شمال شرقی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 3، شماره 3، مهر 1392، صفحه 10-19

الهام داودی؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی