نویسنده = �������������� �������� ��������
بررسی آب‌زمین‌شیمی و منشا فلزات بالقوه سمی(Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Ni) در رودخانه زاینده‌رود

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 82-97

میثم رستگاری مهر؛ بهنام کشاورزی؛ فرید مر