نویسنده = عباس چرچی
بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی سبزآب، شمال شرق استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 10-19

10.22055/aag.2015.11281

حمیدرضا محمدی بهزاد؛ عباس چرچی؛ نصراله کلانتری


مطالعه سنگ‌شناسی و مدل ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی مارون با استفاده از روش‌های زمین‌آماری

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 21-31

بهمن سلیمانی؛ قاسم عبدالرحیمی؛ عباس اشجعی؛ عباس چرچی