نویسنده = ������ ���������� ������ ��������
بررسی تحول سیال کانی ساز کانسارهای مس رگه‌ای گرمابی: بر اساس مطالعات سیالات درگیر در منطقه چاه موسی (شمال ایران مرکزی)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 116-135

10.22055/aag.2021.34599.2152

مهدی خلج؛ علی اکبر حسن نژاد؛ حسن علیزاده؛ امیر حاجی بابائی؛ قاسم قربانی


خاستگاه کانسار آهن چغارت، ایران مرکزی: کاربردی از زمین‌شیمی میانبارهای سیال

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 454-465

10.22055/aag.2019.28137.1918

سینا اسدی؛ محیا منوچهری نیا؛ علی اکبر حسن نژاد