نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مرند جهـت مصـارف شـرب، صنعت و کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40612.2293

مرتضی نجیب؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطا الله ندیری؛ الهام فیجانی