نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
مدل سازی دوبعدی مرزهای تیز (شارپ باندری) داده های مگنتوتلوریک به منظور تشخیص ساختارهای هیدروکربوری منطقه گچساران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

10.22055/aag.2019.17774.1558

شهاب البرزیان جونقانی؛ علی مرادزاده؛ رضا قائدرحمتی؛ علی نجاتی کلاته؛ محمد فیلبندی کشکولی