نویسنده = ���������� ���������� ������ ����������
معرفی توف‌های آهکی به عنوان منابع جدید پوزولان: بر اساس مطالعه توف‌های سازند کرج در جنوب غرب بلده

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 80-88

فریبرز مسعودی؛ مهناز خادمی پارسا؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ طیبه پرهیزکار