نویسنده = ������ ������������ �������� ������
خاستگاه عناصر نادر خاکی در کانسار پلی متال سنج ( شمال کرج)، شاهدی بر مستعد بودن کانه زایی این عناصر در زون البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2023.41671.2310

علی بستامی؛ محمد رضا هزاره؛ عباس عسکری؛ محمد علی علی آبادی


کاربست شیمی کانی‌های مگنتیت و کلینوپیروکسن در تعیین شرایط کانه‌زایی آهن- تیتانیوم در سنگ آتشفشانی ،خاستگاه کانسار پلاسری ماهورا_ استان مرکزی، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41792.2315

الهام فیروزی؛ محمد علی علی آبادی؛ فرهاد احیاء؛ راضیه محمدی


کانسارمس کوه توتو با سنگ میزبان آتشفشانی، استان سمنان: مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 207-224

10.22055/aag.2021.35510.2176

امید جاوریانی؛ فرهاد احیاء؛ محمد علی علی آبادی؛ عباس عسگری؛ محمد مهری