نویسنده = منوچهر چیت سازان
مدیریت کمی و کیفی آبخوان دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی در MODFLOW و MD3DMS

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-8

منوچهر چیت سازان؛ سیده فاطمه موسوی؛ سید یحیی میرزائی؛ سعادت رستگار زاده


آلودگی مرتبط باشورابه های نفتی وحذف بیولوژیکی آرسنیک در چشمه‌های گرو (منطقه مسجدسلیمان،استان خوزستان)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 83-93

منوچهر چیت سازان؛ گل گل قادری؛ سید یحیی میرزایی؛ مسلم پاپی زاده