نویسنده = ������������ ����������
مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی‌ها در کانسار طلای زرمهر

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 1-10

10.22055/aag.2015.11820

شادی انصاری جعفری؛ بهنام رحیمی؛ فرزین قائمی؛ علیرضا مظلومی بجستانی