نویسنده = ���������� ���������� ��������
تحلیل ساختاری کانسار سنگ‌آهن اختاچی با استفاده از روش مغناطیس‌سنجی، باختر همدان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 271-283

10.22055/aag.2020.31484.2048

رضا علی پور؛ لیلی ایزدی کیان؛ پیمان تومک؛ سحر قمریان