نویسنده = لیلی ایزدی کیان
بررسی ساختاری و فرکتالی پایانه جنوبی گسل نهاوند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22055/aag.2024.45042.2414

لیلی ایزدی کیان؛ رضا علیپور؛ یزدان شهریاری


تأثیر ریزساختارها بر پاسخ گرانیتوئید‌ها به شوک حرارتی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 337-363

10.22055/aag.2022.41417.2304

لیلا احمدی؛ محمد حسین قبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ لیلی ایزدی کیان؛ سیده راضیه جعفری


تحلیل ساختاری کانسار سنگ‌آهن اختاچی با استفاده از روش مغناطیس‌سنجی، باختر همدان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 271-283

10.22055/aag.2020.31484.2048

رضا علی پور؛ لیلی ایزدی کیان؛ پیمان تومک؛ سحر قمریان