نویسنده = �������� �������������� ���������� ��������
مطالعه ساختارهای برشی در طول پهنه ی گسلی حصار – کوچوک، جنوب غرب خوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39411.2262

حسن حاجی حسینلو؛ محمد محمد علیزاده مقدم