نویسنده = سید رضا موسوی حرمی
بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-14

10.22055/aag.2019.28141.1919

مریم تاج بخشیان؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ اسداله محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی


میکروفاسیس و محیط بخش 5 سازند گچساران درمیدان نفتی منصورآباد

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 78-86

10.22055/aag.2017.12086.1212

فرخ ناصری کریموند؛ سید رضا موسوی حرمی


رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال، در جنوب غرب ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 46-59

مجتبی ذاکری؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد؛ اسد اله محبوبی؛ امیر صابری