نویسنده = ������������ ������ ��������
ارزیابی تاثیر شکنندگی سنگ‌ها بر قابلیت حفاری آن‌ها

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 671-689

10.22055/aag.2020.31787.2063

سید سجاد کراری؛ مجتبی حیدری؛ جعفر خادمی حمیدی؛ ابراهیم شریفی تشنیزی