نویسنده = �������� ��������������
نقش کنترل کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک (شمال شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-66

10.22055/aag.2015.11447

محمدعلی جزی؛ محمدحسن کریم‌پور؛ آزاده ملک‌زاده شفارودی؛ بهنام رحیمی