نویسنده = محمد مهدی خطیب
مطالعه الگوی فرایش و سبک دگرشکلی بر اساس داده های ساختاری و دما-سن سنجی، کوهزاد البرز، شمال‌غرب ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.43708.2370

اصغر احمدی؛ ابراهیم غلامی؛ محمدمهدی خطیب؛ سعید معدنی پور؛ علی مهرورز دمیرچی


بررسی مکانیسم تکتونیک برگشتی در پهنه گسلی درونه(شمال لوت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22055/aag.2024.44037.2381

محمدمهدی خطیب؛ مهین نریمانی؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی


بررسی جایگاه زمین ساختی افیولیت ملانژ شمال مکران بر اساس شیمی کانی ها، جنوب خاوری ایران

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 43-62

10.22055/aag.2020.31127.2041

عزیزالله تاجور؛ محمد مهدی خطیب؛ محمد حسین زرین کوب


ارزیابی فعالیت گسل چاهک به روش تحلیل لرزه خیزی و ریخت زمین‌ساختی (غرب آرین شهر – خراسان جنوبی )

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 537-552

10.22055/aag.2020.31040.2039

حسن نواصری؛ سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی


محاسبه مقدار کوتاه شدگی و رانش در بخش شمالی پهنه زمیندرز سیستان جهت تعیین بردارهای جنبشی همگرایی

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 232-255

10.22055/aag.2019.29295.1973

ناصر احمدی کمیجانی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ غلامرضا میراب شبستری؛ محمدحسین زرین کوب


تحلیل تنش دیرینه در منطقه شیرشتر (یکی از شاخه‌های شمالی گسل نهبندان)

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 300-315

10.22055/aag.2019.28201.1924

ایوب سهیمی؛ سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب


ارزیابی لرزه زمین ساختی راندگی ها و پهنه های گسلی پنهان در گستره مختاران- خاور ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1393، صفحه 41-52

محمد امیر علیمی؛ محمد مهدی خطیب؛ خالد حسامی آذر؛ محمود رضا هیهات