نویسنده = ���������� ������������ ��������������
بررسی منشاء شوری آب رودخانه زهره در پایین دست سد چم‌شیر و قابلیت آن برای مصارف کشاورزی

دوره 6، شماره 3، مهر 1395، صفحه 74-83

10.22055/aag.2017.11096.1125

حمید رضا محمدی بهزاد؛ نصراله کلانتری؛ بابک بیگلری؛ مهدی ترابی کاوه


بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی سبزآب، شمال شرق استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 10-19

10.22055/aag.2015.11281

حمیدرضا محمدی بهزاد؛ عباس چرچی؛ نصراله کلانتری