نویسنده = ������������ ��������
تلفیق شاخص های ژئوتکنیکی و زیست محیطی با استفاده از روش فازی تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 537-555

10.22055/aag.2020.34303.2138

رامین کرمی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس


بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-9

10.22055/aag.2015.11279

نرجس قهرمانی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس