نویسنده = غلامرضا لشکری پور
تلفیق شاخص های ژئوتکنیکی و زیست محیطی با استفاده از روش فازی تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 537-555

10.22055/aag.2020.34303.2138

رامین کرمی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس


شناسایی مخاطرات زمین شناسی شهر زرند با استفاده ازخصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی خاک ها

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 407-423

10.22055/aag.2021.34574.2150

مهدی کرمی؛ ایمان آقاملایی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور


آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد)

دوره 6، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-14

10.22055/aag.2016.12385

سعید علیقلی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ مرتضی رزم آرا


بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-9

10.22055/aag.2015.11279

نرجس قهرمانی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس


حذف اثر فشار همه‌جانبه بر سرعت امواج الاستیک سنگ مطالعه موردی: سازند سروک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 30-36

علیرضا نجیبی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور


بررسی علل افزایش سطح ایستایی در منطقه بهبهان(مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان -بهبهان)

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 74-79

رامین کرمی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس