نویسنده = �������� �������������� ������
مطالعه ساختارهای برشی در طول پهنه ی گسلی حصار – کوچوک، جنوب غرب خوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39411.2262

حسن حاجی حسینلو؛ محمد محمد علیزاده مقدم


دگرشکلی ترافشارشی راستگرد در طول پهنه ی برشی چالدران، شمال غرب ایران

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 31-57

10.22055/aag.2021.34977.2163

سید علی رسول زاده؛ علی سلگی؛ حسن حاجی حسینلو؛ زهرا ملکی