نویسنده = �������������� ���������� �������� ������
مطالعات کانی‌سازی، دگرسانی و زمین شیمی در سطح و حفاری‌های اکتشافی و تفسیر داده‌های IP/RS در شمال منطقه مهرخش

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 82-92

10.22055/aag.2015.11709

مریم جاویدی مقدم؛ محمد حسن کریم پور؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ آزاده ملک زاده شفارودی


تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند

دوره 4، شماره 2، تیر 1393، صفحه 25-40

مریم جاویدی مقدم؛ محمد حسن کریم پور؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ آزاده ملک زاده شفارودی