نویسنده = �������������������� ������ ��������
تعیین پتانسیل کانی سازی بورات در جنوب سبزوار با استفاده از RS و GIS

دوره 6، شماره 2، تیر 1395، صفحه 63-76

10.22055/aag.2016.12390

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ امیرحسین کوهساری