نویسنده = بهمن سلیمانی
مطالعه سنگ‌شناسی و مدل ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی مارون با استفاده از روش‌های زمین‌آماری

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 21-31

بهمن سلیمانی؛ قاسم عبدالرحیمی؛ عباس اشجعی؛ عباس چرچی