نویسنده = محمد حسین آدابی
یافته های جدیدی از چینه نگاری سکانسی سازند روته در شمال البرز مرکزی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 193-207

10.22055/aag.2019.30273.2014

ایرج مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا چگینی؛ مسعود لطف پور لطف پور


مطالعه محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی لالی، کارون و مسجد سلیمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 98-113

10.22055/aag.2016.12149

مهناز دهقان زاده؛ میر رضا موسوی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی