نویسنده = کاظم رنگزن
ارزیابی دقت ارتفاعی مدل‌های رقومی ارتفاع ASTER و SRTM در بخش جلگه ای استان خوزستان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 553-569

10.22055/aag.2020.30916.2037

مصطفی کابلی زاده؛ کاظم رنگزن؛ شاهین محمدی؛ خلیل حبشی


مسیریابی بهینه آزادراه پل زال-خرم آباد با استفاده ازسنجش از دور و GIS و ملاحظات زیست محیطی

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 284-299

10.22055/aag.2019.28145.1920

کاظم رنگزن؛ سید ساجدین موسوی؛ عظیم صابری؛ سهیلناز درویشی


مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس: مطالعه موردی توده های گرد و غبار استان خوزستان

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 38-45

کاظم رنگزن؛ علیرضا زراسوندی؛ علی عبدالخانی؛ برات مجردی


برآورد کیفیت آب رودخانه کارون محدوده اهواز توسط داده‌های زمینی، طیف‌سنج فیلداسپک3 و داده‌های فراطیفی سنجنده هایپریون

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 98-108

کاظم رنگزن؛ مهدی فتاحی مقدم؛ عظیم صابری؛ نادر حسینی زارع؛ پریوش موبد