نویسنده = علیرضا داودیان دهکردی
سن نگاری گرانیت‌گنایس های شمال استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش LA-ICP-MS

دوره 8، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 40-51

10.22055/aag.2018.25376.1839

آرزو مرادی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ ناهید شبانیان بروجنی


بررسی خصوصیات ریخت‌سنجی حوضه رودخانه زاینده‌رود از سد زاینده‌رود تا پل زمانخان

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 60-71

10.22055/aag.2015.11527

الهام داودی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ ناهید شبانیان بروجنی