نویسنده = بابک سامانی
تحلیل ریخت زمین ساختی گسل آغاجاری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 180-192

10.22055/aag.2019.29656.1991

بابک سامانی؛ عباس چرچی؛ شیما ناظمی


بررسی عوامل مؤثر در فرآیند کارستی شدن و لغزش در حوضه آبریز سد مخزنی جره استان خوزستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 83-94

10.22055/aag.2017.21686.1691

نصرالله کلانتری؛ سعید پهلوانی زاده؛ بابک سامانی؛ هادی محمدی