نویسنده = مهرداد پسندی
توزیع و منشأ فلزات سنگین در رسوبات ماسه‌ای رودخانه های واقع در حوالی معدن طلای داشکسن، شمال شرق شهرستان قروه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 112-127

10.22055/aag.2021.32177.2076

حمید رضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ فواد کریمیان؛ محمدعلی مکی زاده


تخمین مدول الاستیسیته سنگ بکر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیر خطی

دوره 6، شماره 3، مهر 1395، صفحه 10-28

10.22055/aag.2017.12631

معصومه اسماعیلی؛ مهرداد پسندی؛ محمود هاشمی اصفهانیان


تخمین خورند سیمان پرده آب‌بند با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 32-43

مهرداد پسندی؛ رسول اجل لوئیان؛ رضا فروغی ابری