نویسنده = حاجی کریمی
بررسی اثر مقیاس در برآورد مقدار نشت آب از مخزن و تکیه‌گاه سد بهشت‌آباد

دوره 8، شماره 3، آبان 1397، صفحه 20-28

10.22055/aag.2018.26536.1874

حسین عابدیان؛ غلامحسین کرمی؛ حاجی کریمی


پیش‌بینی رفتار آبخوان دشت مهران) استان ایلام) با استفاده ازمدل GMS

دوره 8، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-8

10.22055/aag.2019.24171.1799

یگانه قمری قلعه؛ حاجی کریمی؛ مرضیه سعیدی


بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی کارست زاگرس و مقایسه آن با مناطق آهکی ایران مرکزی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-97

10.22055/aag.2016.12148

منوچهر چیت سازان؛ حسین کریمی وردنجانی؛ عباس چرچی؛ حاجی کریمی