نویسنده = �������������� ������ ��������
ویژگی‌های کانی‌شناسی و زمین شیمی ذخایر کائولن و آلونیت کوجنق، شمال غرب مشکین‌شهر استان اردبیل

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 19-32

حسن اروجی؛ علی اصغر کلاگری؛ رسول فردوسی؛ کمال سیاه چشم


زمین‌شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه‌سنگ‌های سازند لالون (کامبرین زیرین) در جنوب باختر مشهد، ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-68

علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ پروین نجف زاده طهرانی