نویسنده = ���������� ���������� ��������
تلفیق شاخص های ژئوتکنیکی و زیست محیطی با استفاده از روش فازی تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 537-555

10.22055/aag.2020.34303.2138

رامین کرمی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس


شناسایی مخاطرات زمین شناسی شهر زرند با استفاده ازخصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی خاک ها

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 407-423

10.22055/aag.2021.34574.2150

مهدی کرمی؛ ایمان آقاملایی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور