نویسنده = عباس چرچی
بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی در شناسایی خطر لرزه ای، مطالعه موردی: استان خوزستان

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 925-941

10.22055/aag.2021.35063.2165

محمدامین جعفری؛ احد نظرپور؛ عباس چرچی؛ رسول مومبنی صالحی


بررسی نقش تکتونیک در توسعه آبخوان کارستی لیلی- کینو (شمال شرق خوزستان) با تأکید بر تحلیل هیدروتکتونیک

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 391-406

10.22055/aag.2020.29686.1992

عباس چرچی؛ نصرالله کلانتری؛ حمیدرضا محمدی بهزاد؛ یاسر عقدکی


تحلیل ریخت زمین ساختی گسل آغاجاری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 180-192

10.22055/aag.2019.29656.1991

بابک سامانی؛ عباس چرچی؛ شیما ناظمی


تحلیل لرزه زمین ساخت و خطر زلزله در محدوده شهرهای دزفول و شوش

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 272-283

10.22055/aag.2019.28986.1963

عباس چرچی؛ سید ساجدالدین موسوی؛ بهزاد شاه آبادی


بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی کارست زاگرس و مقایسه آن با مناطق آهکی ایران مرکزی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-97

10.22055/aag.2016.12148

منوچهر چیت سازان؛ حسین کریمی وردنجانی؛ عباس چرچی؛ حاجی کریمی


استفاده ازتحلیل فرکتالى برای تعیین پویایی تکتونیک شمال منطقه لالی در شمال شرق خوزستان

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 37-47

عباس چرچی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمد مظفر خواه؛ آرش برجسته