نویسنده = ���������� ������������������ ��������
زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن پسین-میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در غرب و جنوب شرقی شهرکرد (زاگرس مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41898.2318

کبری میربیک سبزواری؛ هما ذوالنوریان؛ برزو عسکری پیربلوطی؛ سید وحید شاهرخی؛ سیامک بهاروند