نویسنده = ������ ���������� ����������������
استخراج نقشه ناهنجاری پرتوسنجی گاما در در یکی از مناطق پرتوزای ایران مرکزی به منظوراکتشاف اورانیوم با استفاده از پهپاد پایشگر خودکار: مطالعه میدانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22055/aag.2022.41873.2316

هادی اردینی؛ امیرمحمد بیگ زاده؛ حجت اله ماهانی