نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی انواع تخلخل و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی با استفاده از شواهد تزریق‌پذیری جیوه (MICP) در سازند فهلیان میدان نفتی دورود – خارگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41688.2314

علی رضا اسدی؛ حسین رحیم پور؛ سید محسن آل علی؛ مهران آرین