نویسنده = ������ ���������� ������
رفتار سنجی ظرفیت تاب‌آوری شهروندان شهر یزد در شرایط فعالیت لرزه ای گسل تفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41419.2311

سید ابوالفضل کشفی؛ عباس کنگی؛ رضا فرخ نژاد؛ عبدالرضا جعفریان